Adatvédelmi tájékoztató

Az Purple Online Media Kft. tájékoztatja a www.purpleonlinemedia.hu oldalon böngészőket és a regisztrálókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

1. Adatkezelő: Purple Online Media Kft.

Az Purple Online Media Kft. adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik. Az Purple Online Media Kft. adatkezelési gyakorlata kialakítása során messzemenőkig betartja a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel a  kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit.

2. A kezelt adatok köre

Nem regisztrált vásárlók esetén – számlázáshoz

 • név (kötelező)
 • cím (kötelező)

Regisztrált vásárlók esetében

 • név (kötelező)
 • jelszó (kötelező)
 • felhasználási név (kötelező)
 • e-mail cím (kötelező)

Ajánlatkérő és/vagy kapcsolati űrlap kitöltése esetén

 • név (kötelező)
 • email cím (kötelező)
 • telefonszám (kötelező)

Amennyiben az érdeklődő a honlapon regisztrál, vagy formon keresztül kapcsolatba lép velünk, és ezekkel egyidejűleg nyilatkozik a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait a Purple Online Media Kft. jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

3. Az adatkezelés célja

A regisztrálók által rendelkezésre bocsátott, 2. pontban megjelölt személyes adatokat a Purple Online Media Kft. abból a célból kezeli, hogy a regisztrálókat a szolgáltatásairól elektronikus úton közvetlenül is tájékoztassa, valamint a Cégek számára kapcsolatfelvételi lehetőséget biztosítson. Ez alapján az Purple Online Media Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag alábbi célokból kezeli:

 • az érdeklődő számára a Purple Online Media Kft. válasz emailben reflektáljon azok kérésére,
 • regisztrálók esetében a Purple Online Media Kft. online szolgáltatásainak nyújtása, valamint az adatbázisban való kereshetőség biztosítása
 • a Purple Online Media Kft. szolgáltatásairól direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása e-mailen vagy hírlevél küldésével,
 • ügyfél elégedettségi megkeresések, az ügyféligények pontosítását szolgáló kérdések küldése e-mailen,
 • piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése,
 • illetve a számla kiállításához.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a www.purpleonlinemedia.hu oldalon érdeklődő, vásárló vagy regisztráló önkéntes hozzájárulása.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az érdeklődő esetén a regisztráció vagy a válasz elküldésének napján kezdődik és az érdeklődő törlési kérelméig vagy a regisztráció vagy az értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart.

6. A honlap üzemeltetője

A www.purpleonlinemedia.hu honlapot a Purple Online Media Kft. (székhely: 2144 Kerepes, Rózsavölgyi út 16., telefonszám: +36 70 414 6347 e-mail: info@purpleonlinemedia.eu) üzemelteti, a weboldal üzemeltetéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe.

A Purple Online Media Kft. a szerverein tárolt, általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. A Purple Online Media Kft. informatikai rendszere olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

7. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Purple Online Media Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését az ügyfelek az adatokat bejelentkezés után saját maguk szerkeszthetik és lehe